گروههای جهادی سپاه شهرستان خدابنده در قالب اردوی جهادی یکروزه شهید حسین پور در راستای کمک به جمع آوری محصول کشاورزی در روستای ممقان بخش سجاسرود و هفت روزه شهدای موسی بن جعفر حوزه شهید مدرس شهری برای تکمیل ساختمان نیازمندان در روستای یاراحمد در حال فعالیت و خدمت هستند.
به گزارش اشراق۲۴،گروههای جهادی سپاه شهرستان خدابنده در قالب اردوی جهادی یکروزه شهید حسین پور در راستای کمک به جمع آوری محصول کشاورزی در روستای ممقان بخش سجاسرود و هفت روزه شهدای موسی بن جعفر حوزه شهید مدرس شهری برای تکمیل ساختمان نیازمندان در روستای یاراحمد در حال فعالیت و خدمت هستند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :