اعضای ستاد نماز جمعه شهر دندی در قالب اردوی یک روزه به شهر قیدار سفر کردند و مورد استقبال گرم امام جمعه و فرمانده سپاه خدابنده قرار گرفتند.

به گزارش اشراق۲۴،اعضای ستاد نماز جمعه شهر دندی در قالب اردوی یک روزه به شهر قیدار سفر کردند و مورد استقبال گرم امام جمعه و فرمانده سپاه خدابنده و رئیس ستاد نماز جمعه قیدار قرار گرفتند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :