شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده آماده عقد قرارداد در قالب پزشک خانواده و طرحی جهت خدمت در مراکز بهداشتی ، درمانی شهری و روستایی و بیمارستان می باشد.th18اشراق آنلاین:

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان با فاصله ۳۰۰ کیلومتری از تهران آماده عقد قرارداد در قالب پزشک خانواده و طرحی جهت خدمت در مراکز بهداشتی ، درمانی شهری و روستایی و بیمارستان باهمکاران پزشک عمومی ومتخصص بابهترین امکانات رفاهی می باشد.

شماره واحد گسترش: ۰۲۴۳۴۲۲۶۲۰۲

دکتر گنج خانلو : ۰۹۱۲۱۰۵۶۴۳۴

منصوری: ۰۹۱۲۳۴۱۸۵۷۳

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :