فرمانده سپاه خدابنده از بانوان بسیجی ورزشکار این شهرستان که مقام های کشوری را کسب کرده بودند تجلیل کرد.

به گزارش اشراق۲۴،ولی اله ابراهیمی فرمانده سپاه خدابنده از بانوان بسیجی ورزشکار این شهرستان خانم ها فرزانه علیخانی،صغری رضایی و زهرا خدابنده لو که مقام های کشوری را کسب کرده بودند تجلیل کرد.

شایان ذکر است که در مسابقات استانی انتخابی کشوری فدراسیونی خانم ها فاطمه احمدی،زهرا پژوهان،ساینا نجفی صاحب مدال طلا،زهرا کاظمی،مینا نجفی،فاطمه دانشور و کیمیا نوروزی نقره و صغری حیدری،زیب فیروزی و مهسا موسوی مدال برنز و در مسابقات کشوری،فاطمه احمدی نقره و هما نصرتی جاهد و فاطمه دانشور مدال برنز را با مربیگری فرزانه علیخانی کسب کردند.

ضغری رضائی در رشته تیر اندازی مقام اول شهرستانی،در شنا مقام دوم و سوم کشوری را کسب کرد و در رشته والیبال نشسته به همراه زهرا خدابنده لو مقام چهارم کشوری را کسب کردند و عضو تیم استان زنجان هستند.

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :