فرمانده سپاه خدابنده با بیان اینکه جرقه انقلاب در قیام ۱۹ دی سال ۱۳۵۶زده شد گفت: روند انقلاب را به گونه ای شکل داد که طومار دو هزار و پانصد ساله نظام شاهنشاهی در مدت زمان کوتاهی در هم پیچیده شود.
hhe2912

ولی اله ابراهیمی فرمانده سپاه خدابنده در گفت و گو با خبرنگار اشراق۲۴اظهار کرد: روز نوزدهم دی ماه۵۶، یادآور حماسه بزرگ و با شکوهی است که برگ دیگری از کتاب زرین انقلاب اسلامی را رقم زد.

وی افزود: ۱۹ دی سالروز قیام خونین مردم قم است؛ همان روزی که در تاریکی استبداد و ستم روزنه ها را به سوی روشنایی گشود و روند انقلاب را به گونه ای شکل داد که طومار دو هزار و پانصد ساله نظام شاهنشاهی در مدت زمان کوتاهی در هم پیچیده شود.

فرمانده سپاه خدابنده ادامه داد: پس از قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، نام قم به عنوان مرکز اصلی و هدایت کننده مبارزات بر سر زبان ها افتاد و پس از چهارده سال، قیام ۱۹ دی سال ۱۳۵۶ که آن را «جرقه انقلاب» نیز نامیده اند، بار دیگر به قیامی همگانی و مبارزاتی گسترده انجامید.

وی افزود: نظام شاهنشاهی تا پیش از قیام مردم در ۱۹ دی، مسئله مبارزه و خشم و نفرت مردم از حکومت طاغوت را جدی نمی گرفت و فراگیر شدن نهضت و قیام های پی در پی، پایه های کاخ و بیداد ستم شاهی را به لرزه درآورد و نظام دریافت که در معرض خطر جدی نابودی قرار دارد.

ابراهیمی ادامه داد: در روز هفدهم دی ماه سال ۵۶ مقاله ای با عنوان «استعمار سرخ و سیاه»، با امضای احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات درج شد و نویسنده این مقاله، که در سالروز کشف حجاب به چاپ رسید، به حضرت امام خمینی (ره) اهانت کرده بود و این امر امّا جرقه ای در شهر مقدس قم زده شد که به قیامی خونین و تاریخ ساز مبدل شد.

وی افزود: با قیام ۱۹ دی، مظلومیت شهدا و حرکت روحانیت و مردم به بار نشست و حرکت ساز شد و پیام حضرت امام ره)، روح تازه ای در کالبد مجروح ملت دمید و انقلاب، آهنگ و شتاب تازه ای به خود گرفت.

ابراهیمی ادامه داد: ویژگی خاص قیام نوزده دی شرکت و همکاری همه اقشارمردم بود و این قیام که با رهبری روحانیت شکل گرفت، ثابت کرد که شاه از حرکت مذهبی – سیاسی به رهبری روحانیت و در رأس آن ها امام خمینی (قدس سره) بیش از هر حرکت سیاسی دیگر وحشت دارد.

وی افزود: از عواملی که در شکل گیری قیام نوزده دی و تسریع شکل گیری انقلاب نقش مهمی داشت، شهادت فرزند گران قدر امام بود.

ابراهیمی ادامه داد: شهادت سید مصطفی خمینی (ره) موجی از انزجار و نفرت را نسبت به نظام در بین مردم برانگیخت ؛ چرا که آن را اقدامی از سوی نظام و به دستور شاه می دانستند و به همین دلیل مجالس گرامی داشت حاج آقا مصطفی به صحنه های مبارزه علیه نظام و حمایت از امام تبدیل می شد

وی افزود: قیام ۱۹ دی قم، انقلاب اسلامی را وارد مرحله مهم و حساسی کرده بود و در اثر این قیام، زنجیره ای از حوادث و رویدادهای سرنوشت ساز و اثرگذار در سطح کشور پدید آمد؛ بطوریکه مبارزان و در رأس آنان امام (ره) بهتر و بیشتر از پیش از نتایج آن استفاده و روند پیچیده نهضت را به سمت پیروزی حتمی هدایت و رهبری کردند.

فرمانده سپاه خدابنده در پایان سخنان خود عنوان کرد: اهمیت و جایگاه قیام ۱۹ دی در این بود که اولا حرکت روبه پیش انقلاب را شتاب بخشید؛ ثانیاً خصلت اسلامی و مردمی نهضت امام خمینی را ثابت و عیان تر ساخت.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :