کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه حاکمیت اقتصاد اسلامی ضرورت تحقق اقتصاد قدرتمند است گفت: انحراف اقتصاد از مسیر اسلامی،فساد سیستمی،پایین بودن بهره وری، بی ثباتی ارزی،کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی از مهمترین چالش های اقتصاد قدرتمند است.

علی قاسمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اشراق۲۴ اظهار کرد: اقتصاد قدرتمند مبتنی بر ساخت درونی قدرت با آزاد سازی ظرفیت ها است.

وی افزود: اقتصاد قدرتمند دارای شاخص هایی از قبیل حاکمیت اقتصاد اسلامی و کاهش نقش جریان لیبرالی و نیاورانی،عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی،اصلاح نظام بانکی،اقتصاد بهره ور-تولید،اشتغال،آموزش و مدیریت مصرف-، مبارزه هدفمند با فساد و قاچاق و کاهش فاصله طبقاتی(اصلاح ضریب جینی)است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: انحراف اقتصاد از مسیر اسلامی،فساد سیستمی،پایین بودن بهره وری، بی ثباتی ارزی،کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی از مهمترین چالش های اقتصاد قدرتمند است.

وی افزود: گسترش فقر مطلق یا عمومی-۴۰درصد مردم ایران فقیر هستند-ضعف عمومی مدیریتی و فرهنگی و اجرا شدن قوانین توسط مردم و مسئولان از دیگر چالش های اقتصاد قدرتمند است.

قاسمی با اشاره به اینکه سخنان رهبر انقلاب باید در سال جدید به محور یک گفتمان ملی تبدیل شود؛ اظهار کرد: این موضوع در سال‌های گذشته کمتر به چشم خورد. امیدواریم این بار به‌طور اصولی با مفهوم واقعی عنوان سال برخورد کنیم و اختلاف‌سلیقه، درک‌های متفاوتی از این عنوان را به‌وجود نیاورند. شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، باید محور منفعت ملی تلقی شده و دغدغه آحاد جامعه و تک‌تک گروه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: تجربه توسعه نمایانگر آن است که توسعه اقتصادی بر مبنای تصادفی بودن قابل وصول نیست و باید برای آن استراتژی مناسب در نظر گرفته شود و موانع فقط با لیست کردن حل نمی‌شوند،برنامه‌ریزی هم تنها ردیف کردن تعدادی پروژه نیست و دولت باید قبل از هر چیز دیدگاه جدیدی مطرح کند که بر نوآوری و تخصصی شدن امور استوار باشد.

قاسمی ادامه داد: در واقع باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که کشور به‌جای درجا زدن در فناوری‌های قدیمی به سراغ فناوری‌های نو برود و در حال حاضر ابزارهای اقتصادی به هدف نهایی تبدیل شده‌اند و هدف اصلی کمی ناپیداست و متاسفانه به جای تعریف اهداف در برنامه‌ها به ابزار توجه می‌شود و مدام با این ابزارها بازی می‌کنیم.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :