دو نفر از دانش آموزان دختر شهرستان خدابنده در جشنواره نوجوان خوارزمی مقام سوم کشوری را کسب کردند.

به گزارش اشراق۲۴،در مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی که در شهر مشهد برگزار شد دانش آموزان نرگس اله مرادی و شیوا بیگدلی در رشته مسابقات علوم آزمایشگاهی رتبه سوم را کسب کردند.

مراسم استبقال از این دانش آموزان با حضور معصوم اکرادلو معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان خدابنده و کارشناسان اداری در ورودی شهر قیدار برگزار شد.

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :