مدیر آموزش و پرورش شهرستان خدابنده در گردهمایی توجیهی -آموزشی مربیان پیشفر سازمان دانش آموزی ۴ منطقه آموزشی این شهرستان گفت: سازمان دانش آموزی در داخل و خارج از مدرسه وظایف خطیری برعهده دارد.
به گزارش اشراق۲۴،گردهمایی توجیهی -آموزشی مربیان پیشفر سازمان دانش آموزی ۴ منطقه آموزشی خدابنده، افشار ، بزینه رود و سجاس رود در شهرستان خدابنده برگزار شد.

علی اسدی مدیر آموزش وپرورش شهرستان خدابنده در این کارگاه آموزشی خطاب به مربیان سازمان پیشتازان و فرزانگان اظهارداشت:سازمان دانش آموزی تشکیلاتی هدفدار در راستای تربیت اجتماعی دانش آموزان است تا آنان مهارت لازم را برای حضور و فعالیت هدفمند در عرصه های مختلف زندگی را پیدا کنند و به فردی مسوولیت پذیر در آینده تبدیل شوند.

وی افزود: زمینه سازی تعلیم و تربیت برای کسب فضائل اخلاقی و کمالات انسانی ، توانمند کردن اعضا برای باهم زندگی کردن و بهتر زندگی کردن در طبیعت و تقویت قابلیت های فردی و گروهی اهداف کلی سازمان دانش آموزی را تشکیل می دهد.

اسدی الگو قرار دادن سیره نبی اکرم (ص ) و ائمه (ع ) در زندگی ، شناخت هویت ملی و دینی ، افزایش مسوولیت پذیری ، ارتقاء دانش علمی در زمینه آفرینش ، کسب مهارت های اجتماعی ، شکوفایی و رشد استعداد اعضاء ، ایجاد خلاقیت و ابتکار ، افزایش مشارکت اعضاء در فعالیت های گروهی ، آشنایی اعضاء با حقوق فردی و گروهی در جامعه ، کار آفرینی و تقویت اعتماد به نفس را از اهداف جزئی سازمان دانش آموزی برشمرد.

در ادامه مریم محمدی  ومحمد حسنی پیشفران سازمان دانش آموزی نکات لازم وضروری مورد نیاز مربیان تشکیلات پیشتازان وفرزانگان این کارگاه آموزشی  در راستای آمادگی برای اردوی ملی مربیان سازمان دانش آموزی رابرای شرکت کنندگان بیان کرد.ند

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :