پیرو جلسه و درخواست کتبی نماینده مردم خدابنده با وزیر ارشاد در تیرماه،نیاز سنجی لازم برای تجهیز و تعمیر فرهنگسرای اشراق با اعتباری در حدود ۲۵۰۰میلیون ریال صورت گرفت.به گزارش اشراق۲۴،پیرو جلسه و درخواست کتبی احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده با وزیر ارشاد در تیرماه،نیاز سنجی لازم برای تجهیز و تعمیر فرهنگسرای اشراق با اعتباری در حدود ۲۵۰۰میلیون ریال صورت گرفت.

این خبر را به اشتراک بگذارید :